Avukat Yusuf Burak ASLANPINAR, 1983 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir.

Ortaokul ve ardından lise eğitimini, Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi’nde 2001 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2006 yılında mezun olmuştur.

Avukatlık stajını 2007 yılında tamamlayıp ruhsatnamesini aldıktan kısa bir süre sonra meslek hayatına başlamıştır.

Yabancı dili İngilizce olan Y. Burak ASLANPINAR; üniversite eğitimi sırasında, başta ELSA (The European Law Students' Association - Avrupa Genç Hukukçular Derneği) olmak üzere birçok akademik, kültürel, sosyal etkinlikte görev almıştır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin 1945’ten bu tarafa yılda bir defa yayımladığı geleneksel dergisi Ceride-i Kantar’ın 2003-2005 yılları arasındaki sayılarının çıkarılmasına katkı sağlamıştır.

Ağırlıklı olarak vergi ve ihtilaflarına dair, güncel mali ve hukuki konularla ilgili:

Günlük Ulusal gazetelerde köşe yazıları,

Başta Aylık Yaklaşım Dergisi olmak üzere çeşitli dergilerde makaleleri yayımlanmaktadır.

"Gayrimenkullerin İvazsız İntikallerinin Vergilendirilmesi" konulu tezi ile 2011 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı'nı tamamlamıştır.

Lisansüstü eğitimine, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı Doktora Programı'nda devam etmekte ve "Türk Ceza Kanunu'nun Genel Hükümleri Çerçevesinde Vergi Suçlarının Analizi ve Değerlendirilmesi" isimli doktora tezi üzerinde çalışmaktadır.

Vergi ve cezaları ile ilgili hukuk ve ceza mahkemelerine yansıyan ihtilaflarda Ankara adli yargı çevresinde yeminli bilirkişilik yapan Av. Y. Burak ASLANPINAR, aynı zamanda Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Daimi Takdir Komisyonu üyesidir.