YENİ VE GÜNCEL SİTE (aslanpinar.com) İÇİN TIKLAYINIZ


Yusuf Burak ASLANPINAR, 1983 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir.

Ortaokul ve ardından lise eğitimini, Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi’nde 2001 yılında bitirmiştir. Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2006 yılında mezun olmuştur.

Avukatlık stajını 2007 yılında tamamlayıp ruhsatnamesini aldıktan kısa bir süre sonra Kızılot Hukuk Bürosu'nda meslek hayatına başlamıştır.


Yabancı dili İngilizce olan Y. Burak ASLANPINAR; üniversite eğitimi sırasında, başta ELSA (The European Law Students' Association - Avrupa Genç Hukukçular Derneği) olmak üzere birçok akademik, kültürel, sosyal etkinlikte görev almıştır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin 1945’ten bu tarafa yılda bir defa yayımladığı geleneksel dergisi Ceride-i Kantar’ın 2003-2005 yılları arasındaki sayılarının çıkarılmasına katkı sağlamıştır.


Ağırlıklı olarak vergi ve ihtilaflarına dair, güncel mali ve hukuki konularla ilgili:

Günlük ulusal gazetelerde köşe yazıları,

Çeşitli dergilerde makaleleri yayımlanmıştır.


Prof. Dr. Şükrü KIZILOT danışmanlığında hazırladığı "Gayrimenkullerin İvazsız İntikallerinin Vergilendirilmesi" konulu tezi ile 2011 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı'nı tamamlamıştır. 

Lisansüstü eğitimine, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı Doktora Programı'nda devam etmekte ve Prof. Dr. Selda AYDIN danışmanlığında "Türk Ceza Kanunu'nun Genel Hükümleri Çerçevesinde Vergi Suçlarının Analizi ve Değerlendirilmesi" isimli doktora tezi üzerinde çalışmaktadır.


Başta vergi olmak üzere mali ve hukuki konularla ilgili bilirkişilik ve danışmanlık yapmakta, mütalaa hazırlamaktadır. 


Aynı zamanda Adalet Bakanlığı adına çeşitli illerde Baro Mensupları ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Mensuplarına Bilirkişilik Temel Eğitimi vermektedir.


Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Sağlık Vakfı Sağlık Hukuku Komisyonu Üyesidir.


Y. Burak ASLANPINAR, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sicili'ne 5570 no.su ile kayıt olarak 15.05.2017 tarihinde başladığı arabuluculuk faaliyetini, kurucu ortağı olduğu "Çankaya Arabuluculuk Merkezi"nde devam ettirmekte olup iş hukukunda uzman arabulucu sıfatını da taşımaktadır.